schrijfblok met de tekst Social Engineering. Daaronder 3 tandwielen met daarin telkens 1 persoon getekend. Dit verwijst naar de definitie van social engineering.

Wat is de definitie van Social Engineering?

Om een antwoord te geven op deze vraag heb ik gekeken naar de eerste 5 organische zoekresultaten op Google.

Digital Trust Center: Social engineering is een breed begrip, maar omvat grofweg de technieken die (cyber)criminelen inzetten om door middel van psychologische manipulatie onder andere ondernemers te verleiden persoonlijke of bedrijfsgevoelige gegevens prijs te geven.
Wikipedia: een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. Computerkrakers maken hierbij gebruik van menselijke eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid. De aanval is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker dichter bij het aan te vallen object kan komen.

Wat is de definitie van Social Engineering? Read More ยป