Homepage

  • Wat is de definitie van Social Engineering?

    Wat is de definitie van Social Engineering?

    Om een antwoord te geven op deze vraag heb ik gekeken naar de eerste 5 organische zoekresultaten op Google. Digital Trust Center: Social engineering is een breed begrip, maar omvat grofweg de technieken die (cyber)criminelen inzetten om door middel van psychologische manipulatie onder andere ondernemers te verleiden persoonlijke of bedrijfsgevoelige gegevens prijs te geven. Wikipedia:…